ประกาศ
ประกาศผลการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประการ (อ่าน 95) 09 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 146) 22 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และภารโรง (อ่าน 140) 20 ก.ค. 65
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในสถานศึกษา (อ่าน 122) 08 ก.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และภารโร (อ่าน 166) 01 ก.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและนักการภารโรง (อ่าน 169) 02 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 191) 27 พ.ค. 65
ประกาศการรายชื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 257) 25 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 292) 18 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 194) 17 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 175) 10 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 194) 09 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 186) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 220) 07 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 253) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 222) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ (อ่าน 228) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 214) 24 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 224) 24 มี.ค. 65
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้าพิเศษ (อ่าน 285) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 225) 11 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดแนวทางการซ่อมกิจกรรมประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 217) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.ปวส.(รอบพิเศษ) (อ่าน 259) 10 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์{e-bidding) (อ่าน 235) 01 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรีย (อ่าน 268) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 262) 22 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 277) 18 ก.พ. 65
ประกาศเรื่องการเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 274) 09 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 259) 03 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 295) 03 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 290) 20 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน (อ่าน 377) 04 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อห้องเรียนทันสมัย สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 378) 04 ธ.ค. 64
ประกาศสรรหากรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒.2564 (อ่าน 384) 25 พ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (อ่าน 409) 19 พ.ย. 64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddi (อ่าน 384) 19 พ.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 435) 12 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 394) 12 พ.ย. 64
ประกาศการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ (อ่าน 424) 10 พ.ย. 64