ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อห้องเรียนทันสมัย สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 5) 04 ธ.ค. 64
ประกาศสรรหากรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒.2564 (อ่าน 29) 25 พ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (อ่าน 45) 19 พ.ย. 64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddi (อ่าน 37) 19 พ.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 48) 12 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 50) 12 พ.ย. 64
ประกาศการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ (อ่าน 58) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 56) 10 พ.ย. 64
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 76) 02 พ.ย. 64
กำหนดแนวทางการตัดการเรียนการสอน ถาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 73) 29 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 90) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว (อ่าน 78) 26 ต.ค. 64
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ (อ่าน 97) 19 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 72) 19 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว (อ่าน 89) 15 ต.ค. 64
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว และตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ (อ่าน 95) 12 ต.ค. 64
การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 130) 07 ต.ค. 64
ประกาศเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิท-19 สำหรับนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 115) 18 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 86) 10 ส.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 94) 06 ส.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อ่าน 97) 04 ส.ค. 64
แบบฟอร์มองค์การนักวิชาชีพฯ (อ่าน 328) 03 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย นายชรินทร์ บุญล้อม เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของวิท (อ่าน 78) 30 ก.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 72) 29 ก.ค. 64
ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอน ตลอดทั้งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 61) 29 ก.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62) 22 ก.ค. 64
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) (อ่าน 77) 19 ก.ค. 64
ประกาศ มอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 59) 15 ก.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 80) 28 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (อ่าน 77) 21 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 96) 14 มิ.ย. 64
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู) ต (อ่าน 119) 27 พ.ค. 64
นวทางการฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้อง (อ่าน 69) 21 พ.ค. 64
ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเฉลี่ยต่ำกว่าเกรด (อ่าน 67) 21 พ.ค. 64
ประกาศ การรับเครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 82) 03 พ.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง (อ่าน 77) 28 เม.ย. 64
ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 61) 27 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่องนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัว รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 109) 01 เม.ย. 64