ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 25) 14 พ.ค. 67
การเปิด-ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 81) 04 เม.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ (อ่าน 48) 03 เม.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเทคโนโลยีวิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์ดีเซลคอมมอลเรลแรงบิดสูง (อ่าน 39) 03 เม.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบปรับปรุงสนามกีฬา (อ่าน 58) 03 เม.ย. 67
ผลการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 74) 13 มี.ค. 67
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (อ่าน 63) 13 มี.ค. 67
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 95) 06 มี.ค. 67
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัวระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตารอบที่ 4 (อ่าน 85) 01 มี.ค. 67
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา (อ่าน 64) 01 มี.ค. 67
กำหนดการและแนวทางซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 59) 22 ก.พ. 67
เปิดสอนและรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 71) 21 ก.พ. 67
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 49) 15 ก.พ. 67
กำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ่าน 42) 15 ก.พ. 67
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อ่าน 44) 15 ก.พ. 67
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อ่าน 50) 12 ก.พ. 67
กำหนดการสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 (อ่าน 44) 08 ก.พ. 67
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและประเมินมาตรฐานวิชาชีพวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 (อ่าน 50) 08 ก.พ. 67
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 94) 30 ม.ค. 67
ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน (อ่าน 44) 26 ม.ค. 67
รายชื่อนร.นศ. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัวโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 114) 11 ม.ค. 67
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อ.. (อ่าน 75) 06 ธ.ค. 66
อัตราการเก็บค่าบำรุงรักษา และค่ากิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 169) 16 พ.ย. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ (อ่าน 138) 07 พ.ย. 66
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 95) 07 พ.ย. 66
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน อาหารและโภชนาการ/การโรงแรม (อ่าน 92) 31 ต.ค. 66
ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบ ครูอาหารโรงแรม (อ่าน 99) 27 ต.ค. 66
กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาและการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 109) 18 ต.ค. 66
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 94) 17 ต.ค. 66
ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 105) 14 ต.ค. 66
รายชื่อนักเรียนนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 117) 03 ต.ค. 66
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินข้าราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2567 (อ่าน 66) 25 ก.ย. 66
กำหนดการและแนวทางซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 80) 20 ก.ย. 66
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 87) 24 ส.ค. 66
การเปิด - ปิด สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 96) 23 ส.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) (อ่าน 83) 22 ส.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) (อ่าน 180) 21 ส.ค. 66
รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 25 (อ่าน 72) 15 ส.ค. 66
รายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 112) 04 ส.ค. 66
การหยุดเรียนกรณีพิเศษ และการสอนชดเชย (อ่าน 110) 24 ก.ค. 66