ประกาศ
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.และ ปวส. (อ่าน 10) 02 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร (อ่าน 44) 18 พ.ย. 65
ประกาศอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 34) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (อ่าน 42) 15 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบโมดูลและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีป (อ่าน 46) 14 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบโมดูลและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 107) 31 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 78) 27 ต.ค. 65
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ กำลังแบบโม (อ่าน 117) 12 ต.ค. 65
ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา (ล่าช้า) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 105) 11 ต.ค. 65
ประกาศผลซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 94) 11 ต.ค. 65
ประกาศเรื่อง เลื่อนเวลาเปิด - ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 89) 11 ต.ค. 65
ประกาศแจ้งเรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2566 (อ่าน 105) 10 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 (อ่าน 134) 03 ต.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 118) 28 ก.ย. 65
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 135) 26 ก.ย. 65
ประกาศผลการประเมินคัดเลือกแผนธุรกิจผู้ประกอบการรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 159) 26 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประการ (อ่าน 188) 09 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 258) 22 ก.ค. 65
ประกาศ รายชื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และภารโรง (อ่าน 248) 20 ก.ค. 65
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในสถานศึกษา (อ่าน 201) 08 ก.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และภารโร (อ่าน 271) 01 ก.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและนักการภารโรง (อ่าน 248) 02 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 289) 27 พ.ค. 65
ประกาศการรายชื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 340) 25 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 385) 18 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 264) 17 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 257) 10 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 277) 09 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 259) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 293) 07 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 326) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 291) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ (อ่าน 294) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 277) 24 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 289) 24 มี.ค. 65
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้าพิเศษ (อ่าน 359) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 286) 11 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดแนวทางการซ่อมกิจกรรมประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 278) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.ปวส.(รอบพิเศษ) (อ่าน 317) 10 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์{e-bidding) (อ่าน 300) 01 มี.ค. 65