ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567
วันที่  31  พฤษภาคม 2567  
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนชมรม  TO BE NUMBER ONE ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 โดยอ่านสารวัดงดสูบบุหรี่ และในปี 2567 มีคำขวัญว่า“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” และให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ สาเหตุของโรคที่เกิดจากการ สูบบุหรี่  เพื่อรณรงค์และป้องกันการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษา  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2567,11:07   อ่าน 33 ครั้ง