ภาพกิจกรรม
นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบ นายชรินทร์ บุญล้อม  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม  ร่วมให้การต้อนรับและจัดบูทศูนย์บ่มเพาะ Klaikangwon II café and bistro ธุรกิจบริการน้ำและเครื่องดื่ม  พร้อมกับร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ)  ณ  ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2567,11:17   อ่าน 12 ครั้ง