ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
วันที่  8  พฤษภาคม 2567
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  มอบหมายให้นายสมพงศ์  กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนขณะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับนักเรียน นักศึกษา  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2567,10:53   อ่าน 14 ครั้ง