ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่  29  มีนาคม 2567  
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ครองศักดิ์  แย้มประยูร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 111 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 77 คน รวมจำนวน 188 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู  และบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องประชุม A102  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2567,11:42   อ่าน 51 ครั้ง