ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่  11  พฤษภาคม 2566
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบงานสารบรรณและองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการ และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2566,09:58   อ่าน 136 ครั้ง