ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
วันที่  8 พฤษภาคม 2566
  ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ  เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,15:31   อ่าน 113 ครั้ง