ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
วันที่  9  มีนาคม 2566
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม  รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม ,ห้องปฏิบัติครัวร้อนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ธุรกิจ Seed Travel and Tour ระดับ 5 ดาว  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,13:15   อ่าน 18 ครั้ง