ภาพกิจกรรม
พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันที่ 2 มีนาคม 2566 
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,07:59   อ่าน 28 ครั้ง