ภาพกิจกรรม
สัมภาษณ์และมอบตัวนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.และ ปวส.ประเภทโควตา รอบที่ 1
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะบุคลากร รับสัมภาษณ์และมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ประเภทโควตา รอบที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,09:43   อ่าน 55 ครั้ง