ภาพกิจกรรม
ออกแนะแนวสัญจรเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา แต่ละแผนกวิชา ออกแนะแนวสัญจรเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดบูธการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,09:40   อ่าน 52 ครั้ง