ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายอำนาจ สิทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ณ ห้องประชุมศรีบุนนาคอาคารศรีพิทยปัญญา วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,09:34   อ่าน 48 ครั้ง