ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ในทักษะงานฝึกฝีมือ (ตะไบ) ,ทักษะ Classic bartender ,ทักษะ Flair bartender ,ทักษะการประกอบอาหารว่างแบบเซ็ตบล็อคสไตล์จีน,ทักษะงานไม้และงานสี,ทักษะงานปูน และทักษะงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง รวมจำนวน 7 ทักษะ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,10:38   อ่าน 31 ครั้ง