ภาพกิจกรรม
วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และได้ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญว่า "Participation, Development and Peace” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,20:25   อ่าน 21 ครั้ง