ภาพกิจกรรม
ประธานพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านหุบกะพง ฯ
⚡️ วันที่ 16  กันยายน  2565   พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี   และประธานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านหุบกะพง และเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียน การสอน โดยมีนางสาวขวัญพัฒน์  โชติทิพยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกะพง  นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ นางนวรัตน์ สอนดี  หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี คณะครู และนักเรียน  ให้การต้อนรับ และภายในงานมีกิจกรรมการ ประกอบอาหาร  การทำเครื่องดื่มสมุนไพร   การประดิษฐ์ของชำร่วย ซึ่งแผนกวิชาการบัญชี  ได้นำเสนอผลงานการประดิษฐ์ของชำร่วยในกลุ่ม นักเรียนที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น อาทิ การทำพวง กุญแจผ้า  หมวกการบูร  ดอกไม้จากผ้าใยบัว และ ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง อาชีพและการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน   ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,20:01   อ่าน 12 ครั้ง