ภาพกิจกรรม
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ประจำปีงบป
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีการศึกษา 2564)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,13:53   อ่าน 8 ครั้ง