ภาพกิจกรรม
กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะเเนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUM BER ON
นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางกฤษณา จันทร์ตรี ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะเเนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUM BER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี 2565 โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ,นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ,นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และนายรุ่งอรุณ งดงาม
นักวิชาการสาธารสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ ร่วมติดตามให้กำลังใจการนำเสนอผลงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล ๒ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ร่วมต้อนรับคณะ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,13:20   อ่าน 8 ครั้ง