ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้
นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ และป่าไม้ ช่วยกันดูแลรักษาให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโต
ณ บริเวณโคกหนองนา วังไกลกังวล ๒
แผ่นดินพระราชา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2565,13:53   อ่าน 34 ครั้ง