ภาพกิจกรรม
รับมอบตัวและนำนักเรียนเข้าหอพักของโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน
⚡ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วย
นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวฯ
และบุคลากรทางการศึกษา รับมอบตัวและนำนักเรียนเข้าหอพักของโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”
ในระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,15:01   อ่าน 37 ครั้ง