ภาพกิจกรรม
ติดตามรองผู้อำนวยการที่เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ตำแหน่ง รองผู้อำนวย


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกล
กังวล ๒ พร้อมด้วยนายชรินทร์. บุญล้อม
รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยากรพี่เลี้ยงของ นายวรดร ทิพย์ศรี เนื่องในโอกาสนิเทศ ติดตามรองผู้อำนวยการที่เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุม A 209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,14:59   อ่าน 33 ครั้ง