ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาในรูปแบบon-site
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. 
นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางโนรี บุญคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมภายในวิทยาลัยฯ และลงพื้นที่สำรวจบริเวณอาคารเรียน รวมทั้งห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,15:22   อ่าน 42 ครั้ง