องค์การนักวิชาชีพฯ
แบบฟอร์มองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
เกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ระเบียบ และแนวปฏิบัติองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB