องค์การนักวิชาชีพฯ
แบบฟอร์มองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
เกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
ระเบียบ และแนวปฏิบัติองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB