ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนและนักศึกษา
ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนและนักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติโดยกำหนดระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ไว้ดังนี้

1.  เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับ ปวช.

-  เสื้อนักเรียน   เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้น สีขาวเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า          ไม่มีความมัน ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดแนว สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง 4 ซม.              แขนเสื้อมีความยาวเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 นิ้ว ไหล่ไม่ตก ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ   ที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปักชื่อ–สกุล ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินความสูง 1 ซม. สอดชายเสื้อใส่ในกางเกงให้เรียบร้อย และปักจุดสีน้ำเงินที่ปลายปกเสื้อด้านขวาตามชั้นปี

-  เสื้อฝึกงาน     เฉพาะแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เสื้อแขนสั้น สีกรมท่า  ตามแบบวิทยาลัยฯกำหนด        ปักชื่อแผนกวิชาและชื่อ-สกุลที่อกเสื้อด้านขวาด้วยตัวอักษรสีขาวความสูง 1 ซม. ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราวิทยาลัยฯและติดแถบสีตามสาขางานขนาดความกว้าง 2 ซม. สวมใส่ในวันที่มีเรียนวิชาปฏิบัติหรือตามวันที่กำหนดในตารางเรียน

-  กางเกง        ขายาวสีกรมท่า ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ท ทรงสุภาพไม่รัดรูป มีห่วงสอดเข็มขัดกว้าง 1 ซม.   ความยาวขาพอดีข้อเท้า พับขอบเข้าด้านในกว้าง 4 ชม. วัดรอบปลายขาไม่น้อยกว่า 43 ซม. และไม่เกิน 50 ซม. ผ่าติดซิปหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ มีกระเป๋าเจาะแนวตรงข้างหลังกางเกงด้านขวา 1 ใบ ติดกระดุมสีเดียวกับผ้า 1 เม็ด สวมใส่กับเสื้อนักเรียนและเสื้อฝึกงาน สวมทับชายเสื้อนักเรียนและแต่งกายด้วยความสะอาดเรียบร้อย

-  เข็มขัด         หนังสีดำ กว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีดำ 1 ปลอก หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

-  ทรงผม         ทรงรองหวี ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม.

-  เครื่องประดับ นาฬิกา 1 เรือน นอกนั้นห้ามใส่

-  รองเท้า        หนังหุ้มส้นสีดำหรือผ้าใบหุ้มส้นสีดำ ชนิดมีเชือกผูกสีดำ ไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าสีดำเท่านั้น

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับ ปวช.

-  เสื้อนักเรียน   เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้น สีขาวเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า           ไม่บางเกินควร ทรงตรงไม่ตัดเข้ารูป ไหลไม่ตก ผ่าอกตลอดแนว สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง4 ซม. ติดกระดุมโลหะเงินเครื่องหมายสถานศึกษา 4 ดุม แขนเสื้อมีความยาวเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 นิ้ว ที่อกเสื้อด้านขวาปักชื่อวิทยาลัย ด้านขวาปักชื่อ-นามสกุล ตัวอักษรสีน้ำเงินความสูง 1 ซม. สอดชายเสื้อในกระโปรงไม่หย่อนปิดหัวเข็มขัด และปักจุดสีน้ำเงินที่ปลายปกเสื้อด้านขวาตามชั้นปี

-  ชุดฝึกงาน     เฉพาะแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ให้ใช้เครื่องแบบเดียวกันกับนักเรียนชาย ทั้งเสื้อ กางเกง รองเท้า สวมใส่ในวันเรียนวิชาปฏิบัติหรือตามวันที่กำหนดในตารางเรียน

-  กระโปรง      ผ้าโทเรหรือผ้าฝ้ายสีดำ ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า ไม่มีความมัน มีจีบรอบตัวทั้งด้านหน้าและ     ด้านหลัง พับจีบออกข้างนอก สวมให้อยู่ระหว่างสะโพกความยาวคุมเข่าวัดจากใต้เข่าลงมาไม่เกิน 4 นิ้ว สวมทับชายเสื้อนักเรียนและแต่งกายด้วยความสะอาดเรียบร้อย

-  เข็มขัด         หนังสีดำ มีความกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีดำ 1 ปลอก หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

-  ทรงผม         ไม่ซอยหรือสไลด์ผม ไม่ดัดผมหรือโกรกสีผม ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยและติดด้วยเน็ตคลุมผมสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้หวีสับหรือที่คาดผม ถ้าไว้ผมสั้นต้องตัดตรงไม่ซอยปลาย มีความยาวประบ่าและรวบให้เรียบร้อย

-  เครื่องประดับ นาฬิกา 1 เรือนนอกนั้นห้ามใส่

-  รองเท้า        คัชชูสีดำ ไม่มีความมัน ไม่ใช้หนังแก้ว ไม่มีลวดลาย รองเท้าส้นสูงไม่ต่ำกว่า 1 ซม.แต่ไม่เกิน 2 ซม. ชนิดไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าสีดำสั้นเท่านั้น

 

 3. เครื่องแบบนักศึกษาชาย ระดับ ปวส.

-  เสื้อพิธีการ     กรณีมีกิจกรรมวิทยาลัยฯหรือกิจกรรมนอกสถานศึกษา เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนยาว สีขาว      เนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า ไม่มีความมัน ไม่บางเกินควร    ผ่าอกตลอดแนว สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง 4 ซม. ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ      ผูกเนคไทสีม่วงและติดเข็มวิทยาลัยฯ

-  เสื้อนักศึกษา เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้น สีขาวเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า          ไม่มีความมัน ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดแนว  สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง 4 ซม. แขนเสื้อมีความยาวเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 ซม. ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ ผูกเนคไทสีม่วงและติดเข็มวิทยาลัย สวมใส่ในวิชาทฤษฎีหรือตามวันที่กำหนดในตารางเรียน

-  เสื้อฝึกงาน     เฉพาะแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เสื้อแขนสั้น ตามแบบวิทยาลัยฯกำหนด ปักชื่อแผนกวิชาและชื่อ-สกุลที่อกเสื้อด้านขวาด้วยตัวอักษรสีขาวความสูง 1 ซม. ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราวิทยาลัยฯ สวมใส่ในวันเรียนวิชาปฏิบัติหรือตามวันที่กำหนด  ในตารางเรียน

-  กางเกง        ขายาวสีดำ ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ท ทรงสุภาพไม่รัดรูป มีห่วงสอดเข็มขัดกว้าง 1 ซม.        ความยาวพอดีข้อเท้า พับขอบเข้าด้านในกว้าง 4 ซม. วัดรอบปลายขาไม่น้อยกว่า 43 ซม.    และไม่เกิน 50 ซม. ผ่าติดซิปหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ มีกระเป๋าเจาะแนวตรงข้างหลังกางเกงด้านขวา 1 ใบ ติดกระดุมสีเดียวกับผ้า 1 เม็ด สวมใส่กับเสื้อพิธีการ     เสื้อนักศึกษาและเสื้อฝึกงาน สวมทับชายเสื้อและแต่งกายด้วยความสะอาดเรียบร้อย

-  เข็มขัด         หนังสีดำ มีความกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีดำ 1 ปลอก หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

-  ทรงผม         รองทรงสูง แบบสุภาพ

-  เครื่องประดับ นาฬิกา 1 เรือน นอกนั้นห้ามใส่

-  รองเท้า        หนังหุ้มส้นสีดำ ชนิดมีเชือกผูกสีดำ ไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าสีดำเท่านั้น

4. เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ระดับ ปวส.

-  เสื้อพิธีการ     เฉพาะแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม กรณีมีกิจกรรมวิทยาลัยฯหรือกิจกรรมนอกสถานศึกษาเสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนยาว สีขาวเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า     ไม่มีความมัน ไม่บางเกินควร ไหล่ไม่ตก ผ่าอกตลอดแนว สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง 4 ซม. ที่อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ ผูกเนคไทหรือโบว์สีม่วงและติดเข็มวิทยาลัยฯ

-  เสื้อนักศึกษา เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้น สีขาวเนื้อเกลี้ยง ผ้าโทเรหรือผ้าอ๊อกฟอร์ด ไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า      ไม่มีความมัน ไม่บางเกินควร ไหล่ไม่ตก ทรงตรงไม่เข้ารูป ผ่าอกตลอดแนว สาบคอเสื้อตลบเข้าในกว้าง 4 ซม. ไม่ต่อตะเข็บคู่ ไม่ตีเกล็ดหรือทำลวดลายใดๆ แขนเสื้อมีความยาวเหนือข้อศอกไม่เกิน 2 นิ้ว ติดกระดุมโลหะเงินเครื่องหมายสถานศึกษา 4 ดุม ที่อกเสื้อด้านช้าย ติดป้ายชื่อโลหะและปักชื่อวิทยาลัยฯที่ด้านขวา ผูกเนคไทสีม่วงและติดเข็มวิทยาลัยฯ สอดชายเสื้อในกระโปรงไม่หย่อนปิด หัวเข็มขัด สวมใส่ในวิชาทฤษฎีหรือตามวันที่กำหนดในตารางเรียน

-  ชุดฝึกงาน     เฉพาะแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม ใช้เครื่องแบบเดียวกับนักศึกษาชาย ทั้งเสื้อ กางเกง รองเท้า สวมใส่ในวันเรียนวิชาปฏิบัติหรือตามวันที่กำหนดในตารางเรียน

-  กระโปรง      ผ้าโทเรหรือผ้าฝ้าย สีดำ ทรงแคบแบบสุภาพ จีบทวิตด้านหลัง ไม่ใช้แบบทรงเอ ไม่มีความมัน ไม่ผ่าข้าง ติดซิปหลัง รอยผ่าจากขอบเอวยาวไม่เกิน 3.5 ซม. ความยาวกระโปรงต้องคลุมเข่าวัดจากใต้เข่าไม่เกิน 5 นิ้ว สวมทับชายเสื้อนักเรียนและแต่งกายด้วยความสะอาดเรียบร้อย

-  เข็มขัด         หนังสีดำ มีความกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีดำ 1 ปลอก หัวเข็มขัดตราวิทยาลัยฯ

-  ทรงผม         ไม่ซอยหรือสไลด์ผม ไม่ดัดผมหรือโกรกสีผม ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยและติดด้วยเน็ตคลุมผมสีดำ ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้หวีสับหรือที่คาดผม ถ้าไว้ผมสั้นต้องตัดตรงไม่ซอยปลาย มีความยาวประบ่าและรวบให้เรียบร้อย

-  เครื่องประดับ นาฬิกา 1 เรือน นอกนั้นห้ามใส่

-  รองเท้า        คัชชูสีดำ ไม่มีความมัน ไม่ใช้หนังแก้ว ไม่มีลวดลาย รองเท้าส้นสูงไม่ต่ำกว่า 1 ซม.แต่ไม่เกิน 2 ซม. ชนิดไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าสีดำสั้นเท่านั้น

5. เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. (ชาย-หญิง)

-  เสื้อ            เสื้อยืดโปโลม่วง คอปก ปักตราสัญญาลักษณ์วิทยาลัย

-  กางเกง        ผ้าวอร์มสีดำแถบขาว ทรงกระบอก ขาปล่อยพอดีกับข้อเท้า

-  รองเท้า        ผ้าใบหุ้มส้นสีดำ มีเชือกผูกสีดำ ไม่มีลวดลาย ใช้กับถุงเท้าสีดำเท่านั้น

เฉพาะนักเรียนนักศึกษาหญิง สามารถใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว มีเชือกผูกสีขาว ไม่มีลวดลาย

ใช้กับถุงเท้าสีขาวได้ สวมใส่ในวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษาหรือตามวันที่วิทยาลัยฯกำหนด

 6. เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

- นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 และพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญทุกคนที่สังกัดชมรมลูกเสือกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามระเบียบของลูกเสือที่วิทยาลัยฯกำหนด

 7. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

-  นักเรียนนักศึกษา ที่เรียนหลักสูตรของวิชาทหารให้แต่งเครื่องแบบตามที่กรมรักษาดินแดนกำหนด          โดยมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ