รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 110 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภิตา จิตหลัง (ต้า)
ปีที่จบ : 56   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 87 ม.2 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140
เบอร์มือถือ : 0804639352
อีเมล์ : Chitlang1993@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต พุฒอสดยดาว (ต้น )
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
ที่อยู่ : 242/1 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์มือถือ : 0840623242
อีเมล์ : chavalit113567@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภณัฐ กิจวราทร (โมโน)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
ที่อยู่ : 1401/89 หมู่บ้านชัยมงคล
เบอร์มือถือ : 0892555905
อีเมล์ : Chefmono1440@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิทธินนท์ นาคทั่ง (น๊อต)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : ชย.รุ่น1 รุ่น Covid
ที่อยู่ : 7/51 อ.หัวหิน จ.ประจวบ
เบอร์มือถือ : 06-18471022
อีเมล์ : notlove7300@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อินทิรา จิตตรัตน์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : Covid -19
ที่อยู่ : 242/1 ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0655761314
อีเมล์ : intira2203@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินันท์ ศิลาบุญศักดิ์ (ภูมิ)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น :
ที่อยู่ : 225/35 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0968616336
อีเมล์ : Poominun.si@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วารีรัตน์ วรกลั่น (แพร)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 69 ม.1 ต.กลัดหลวง. อ.ท่ายาง. จ.เพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0637899110
อีเมล์ : Par. aaaa20@gmail. Com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ราชาวดี ศรีสุข (ใหม่)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น :
ที่อยู่ : 56 ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0907160968
อีเมล์ : ninewz_za@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทฉัตร จันทร์นาค (สายป่าน)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
ที่อยู่ : 5 หมู่3 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0856190809
อีเมล์ : Saiparnntc@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โสรยา กฤษณากร (มิลค์)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 2
ที่อยู่ : หัวหิน
เบอร์มือถือ : 0649025544
อีเมล์ : Soraya.milk95@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปาดีล๊ะ โตะพง (มีมี่)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 35 ม.6 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
เบอร์มือถือ : 088-4892758
อีเมล์ : mee.padeelah@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุธาทิพย์ รบแคล้ว (มาย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น :
ที่อยู่ : 20 หมู่8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0926781671
อีเมล์ : Suthatip 2560@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม