Get Adobe Flash player

ข่าวสารของหน่วยงานภายใน

นักเรียน นักศึกษา

Download แบบฟอร์ม

หน่วยงาน สอศ.

สำนักความร่วมมือ

สำนักอำนวยการ

กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

 

Login Form

การท่องเที่ยว
20 พ.ย. 2556 22:40 - Super User

แผนกการท่องเที่ยว เปิดทำการสอน พ.ศ. 25 [ ... ]

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ...
19 ต.ค. 2556 17:24 - Super User

 กิจกรรมภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ [ ... ]

อาหารและโภชนาการ
19 ต.ค. 2556 17:23 - Super User

สาขาวิชาอาหารและโภชนกการ เปิดรับนั [ ... ]

การโรงแรม
19 ต.ค. 2556 17:22 - Super User

แผนกวิชาการโรงแรม  

ข่าวจาก สอศ.

ผู้บริหาร

 

krangsang3

นายครองศักดิ์  แย้มประยูร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการวังไกลกังวล

 

 

นาฬิกาบอกเวลา

ระบบงาน RMS2007

Rms2007 01Rms2007 02Rms2007 03

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

vcop
 sdl
 fti
 vecdf
 phetchaburi
 sms
 
 
 
 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today22
Yesterday22
This week44
This month44
Total8749

Visitor IP : 54.234.159.229 Visitor Info : Unknown - Unknown วันพุธ, 03 กันยายน 2557 14:00

Who Is Online
Guests : 5 guests online Members : No members online
Powered by CoalaWeb

ผู้ที่กำลังใช้งานเว็บ

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์